Ông Nguyễn Minh Hồng

Chủ tịch Hội truyền thông số Trưởng Ban tổ chức

Ông Lê Đức Sảo

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội VDCA Phó Trưởng ban tổ chức

Ông Vũ Kiêm Văn

Phó Tổng Thư Ký Hội VDCA
Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban tổ chức

Ông Bùi Như Uyên

Chánh Văn Phòng Hội VDCA Phó Trưởng ban tổ chức

Bà Nguyễn Thị Bích Lan

Giám Đốc Trung tâm Hợp tác Phát triển ICT(ICTcode) Phó Trưởng ban tổ chức

 Ông Vũ Đình Ánh

Phó Chủ tịch Chi hội trưởng Chi hội phía nam – Ủy viên

 

 

Ông Hoàng Bảo Hùng

Ủy viên BCH – Ủy viên

 

Ông Đinh Văn Hải

Phó Tổng thư ký – Ủy viên

 

  Bà Lê Kim Huệ

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo bồi dưỡng kiến thức truyền thông số – Ủy viên

 

 

 Ông Hoàng Đình Chung

Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng CNTT và phát triển truyền thông số – Ủy viên

 

 Bà Nguyễn Quỳnh Mai

Phó Chánh Văn phòng Hội – Ủy viên, thư ký