Hội Truyền thông số Việt Nam sẽ chủ trì Diễn đàn Khởi nghiệp số tại Techfest Vietnam 2019

Chuyển đổi số đã trở thành một xu thế phát triển có sức lan tỏa mạnh mẽ và ảnh hưởng to lớn tới mọi quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và người dân toàn thế giới. Đây là một cơ hội lớn nhưng cũng là một thách thức không nhỏ để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chuyển đổi số cũng là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ số để ứng dụng vào thực tiễn các tiến bộ công nghệ trong nông nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch, tài chính, giao thông, môi trường…

Diễn đàn với chủ đề “Cơ hội và thách thức cho Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Chuyển đổi số” do VDCA chủ trì sẽ diễn ra trong khuôn khổ Techfest Việt Nam 2019, được tổ chức vào ngày 4/12 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Diễn đàn nhằm tạo cơ hội đối thoại giữa các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo số để cùng chia sẻ khái niệm chuyển đổi số cho các startup trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số; chia sẻ tầm nhìn, chiến lược, kinh nghiệm thực tế của những người tiên phong khởi nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, cơ hội cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn cũng là cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp và các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng phát triển.

Không có mô tả ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *