Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020

Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ thông tin và truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức thường niên Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Hợp tác Phát triển ICT phối hợp thực hiện.

BÁO CHÍ ĐƯA TIN CHƯƠNG TRÌNH

 1. https://youtu.be/_Q3OTYbwuSY
 2. https://www.youtube.com/watch?v=LdzfO-GZ_eo
 3. https://www.youtube.com/watch?v=LdzfO-GZ_eo
 4. https://www.nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/item/41372002-50-don-vi-nhan-giai-thuong-chuyen-doi-so-viet-nam-2019.html
 5. https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/50-don-vi-xuat-sac-nhat-duoc-trao-giai-thuong-chuyen-doi-so-viet-nam-2019-563331.html
 6. http://netnews.vn/50-don-vi-voi-giai-phap-xuat-sac-nhat-duoc-trao-giai-thuong-Chuyen-doi-so-Viet-Nam-2019-cong-nghe-313-0-2055672.html
 7. https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/giai-thuong-chuyen-doi-so-viet-nam-2019-50-giai-phap-xuat-sac-nhat-duoc-vinh-danh/20190828040231703
 8. https://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/139636/Trao-giai-thuong–Chuyen-doi-so-Viet-Nam—Vietnam-Digital-Awards-2019-.html
 9. http://www.ictvietnam.vn/50-to-chuc-doanh-nghiep-duoc-vinh-danh-tai-le-giai-thuong-chuyen-doi-so-viet-nam-2019.htm
 10. https://www.tienphong.vn/kinh-te/mobifone-nhan-giai-thuong-doanh-nghiep-chuyen-doi-so-xuat-sac-1461298.tpo

>> Xem thêm

 • Qui chế bình chọn giải thưởng ở đây
 • Tải mẫu Hồ sơ tham dự ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *