Lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam “Vietnam Digital

Awards” 2019.

 


 

 

Lễ trao giải thưởng công nghệ số Việt Nam “Vietnam Digital Awards” 2018.